ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Единая письменность древнего мира

Интересное издание       

by Bouzanis K.


Данные из
Единая письменность древнего мира
Один шаг в подходе написания кода
Мастера человечества......................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου