ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Der Gemeinsame Schreib-Lese System der Alten Speech

Eine interessante veröffentlichung       

by Bouzanis K.


ELEMENTE AUS:
der Gemeinsame Schreib-Lese System der Alten Speech
Ein Schritt in Richtung Verständnis der Lese - Schreiben Code
der Alten Treiber - Lehrer der Humanität

 LESEN sie es von "One Drive"

Uns helfen,unsere Übersetzung ◄
......................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου