ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Theorem of Cratylus (About the Correctness of Names)

by Bouzanis K. 
Knower of CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech. from the "ancient"*
..............................................................
* Ancient = the Greek, the initial, the primitive 


     The discussion of the Platonic suspicion, filed as Theorem of Cratylus, did not get the warm reception of Socrates*, the own truth is not has been clarified, nor historically, ever, fruitful, met the interest of experts.
     There are two points which are marked in the claim. The natural construction and the public, regardless idiom, of correctness of names.  
      The officially worded "Theorem of Cratylus"**, causing us researching to can analyze the structural and to can we understand the common etymology of the molecules of human speech, of Greeks, when Platonic distinction, together and of barbarian.
.....................................................
 Of  course, the topic was not suitable for Socrates, nor had in front of him the Kratylos to elicit the relating evidence.
** "Oh Socrates, Cratylus argues this. That, the correctness of name of each one the beings, is planted naturally. And it is not this name which some have agreed to we call it so. But the names’s correctness is planted naturally and for Hellenes and for Barbarians, same for all."
(Plato Cratylus 383 A)
============================================
FOLLOW:
CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου