ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Καλαμάτα - Καλάμαι (περί Καλαμάτας και Καλαμών, η ονομασία - ετυμολογία.)

αι "Καλάμαι"... εξεγέννησαν την "Καλαμάτα"!
Έχετε αντίρρηση;

    Προσοχή! Μήπως μπερδέψουμε την... μάνα με την... κόρη και την ετυμολογία με την... ετοιμολογία και την προχειρολογία και εκτεθούμε ως διδάσκαλοι… αδιάβαστοι. Από την αρχαιότητα εμείς οι Έλληνες... ετυμολογούμε, συνήθως, ... ετοιμολογώντας! Και το προσωνύμιο αρχόντων της Καρύταινας, ΚωλοΚοτρώνης το διαβάζουμε...

" Απλα γάρ εστί Της αληθείας έπη "
"Αρχή Σοφίας Ονομάτων Επίσκεψις"


ΘαΛάΜαι - tHaLaMe ή tHaLaMae - αι ΚαΛάΜαι


Από το
 "Γραμματικό - Δομικό Λεξικό
 του Κοινού της Ελληνικής"
 (του Μπουζάνη Κ. Ι.)
  Δές πρός επίρρωσιν του ετύμου, καθώς πρέπει να... δέσουμε τας ΘαΛάΜας με την ΚαΛαΜάτα:


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ με την ετυμολογία της Μεσσηνίας και της Μάνης στα  «ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ (και της Μεσσηνίας)» από:

 https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/07/laconic-toponyms.html

========================================


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου