ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Το Θεώρημα του Κρατύλου (Περί Ορθότητος των Ονομάτων)

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.  Η προς συζήτηση υποψία του Πλάτωνα, κατατεθειμένη ως "Θεώρημα του Κρατύλου" δεν έτυχε της θερμής υποδοχής του Σωκράτη*, το βάσιμό της δεν αποσαφηνίστηκε, ούτε ιστορικά, στην συνέχεια, συνάντησε ποτέ το γόνιμο ενδιαφέρον των επαϊόντων.
   Δύο είναι τα σημεία που επισημαίνει ο ισχυρισμός. Την φύσει πεφυκυίαν και το κοινόν, ανεξαρτήτως γλωσσικού ιδιώματος, της ορθότητος των ονομάτων.

   Με επίσημα διατυπωμένο το "Θεώρημα του Κρατύλου"**, μας προκαλεί η έρευνα για να αναλύσουμε το ΔοΜιΚόΝ και να κατανοήσουμε το Κοινόν της εΤυΜοΛοΓίας των μορίων του ανθρώπινου λόγου, του ελληνικού, κατά την Πλατωνική διάκριση, ομού και του Βαρβαρικού.

..................................................
* Ασφαλώς και δεν ήταν το θέμα... κατάλληλο γιά τον Σωκράτη ούτε είχαν μπροστά τους τον Κρατύλο γιά να εκμαιεύσουν τις αποδείξεις και τα σχετικά με το Θεώρημα του Κρατύλου πορίσματα.
** "Κρατύλος φησίν όδε, ώ Σώκρατες, ονόματος ορθότητα είναι εκάστωι των όντων φύσει πεφυκυίαν και ού τούτο είναι όνομα ό άν τινές ξυνθέμενοι καλείν καλώσι, της αυτών φωνής μόριον επιφθεγγόμενοι, αλλά ορθότητά τινα των ονομάτων πεφυκέναι και Έλλησι και βαρβάροις την αυτήν άπασιν." 
(Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α  εΤυΜοΛοΓία = το ΔοΜιΚόΝ των μορίων του λόγου)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:
Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,

ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)


               
........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου