.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Καλαμάτα - Καλάμαι (περί Καλαμάτας και Καλαμών, η ονομασία - ετυμολογία.)

αι "Καλάμαι"... εξεγέννησαν την "Καλαμάτα"!
Έχετε αντίρρηση;

   Προσοχή! Μήπως μπερδέψουμε την... μάνα με την... κόρη και την ετυμολογία με την... ετοιμολογία και την προχειρολογία και εκτεθούμε ως διδάσκαλοι... αδιάβαστοι.

" Απλα γάρ εστί Της αληθείας έπη "
"Αρχή Σοφίας Ονομάτων Επίσκεψις"


ΘαΛάΜαι - tHaLaMe ή tHaLaMae - αι ΚαΛάΜαι


Από το
 "Γραμματικό - Δομικό Λεξικό
 του Κοινού της Ελληνικής"
 (του Μπουζάνη Κ. Ι.)
  Δές πρός επίρρωσιν του ετύμου, καθώς πρέπει να... δέσουμε τας ΘαΛάΜας με την ΚαΛαΜάτα:  
Άποψη της Καλαμάτας - Χαλκογραφία του A. Lasor, 1739

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου