ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

’Δέστε τον! Ο Αλέξανδρος ο Μακεδονοκλάστης παραδίδει την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ!

 ’Δέστε τον Αλέξανδρον τον  Μακεδονοκλάστην! 
    (Γιά να μην παρεξηγηθούμε, το "Δέστε" εκ του οράω, -ώ και το "Μακεδονοκλάστης" κατά το Βυζαντινόν "Εικονομάχος ή Εικονοκλάστης" όπου "κλάω = θραύω, αποκόπτω, τσακίζω, σπάζω κλπ".)
  Ο Αλέκσανδρος ο Τ., ο Τελευταίος δηλαδή, ο Μακεδονοκλάστης, παραδίδει την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ στους Σλάβους!Και ξαναΔέστε τον! (εκ του ξαναΟράω, -ώ)
Και ’τοιμαστείτε! 
Τα Nobel και το Gραβατώματα... έρχονται!


Και ξαναξαναΔέστε τον! (εκ του ξαναξαναΟράω, -ώ)
Τα Nobel και το Gραβατώματα... έρχονται!


Απολαύστε τους αυριανούς Nobelίστες!
Το αξίζει ο δικός μας ή όχι 
   Ο ένας είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα! 

Παρακολουθήσατε, στην Βουλή, τα ξεμπροστιάσματα;
Αντιληφθήκατε πόσοι άλλοι Μακεδονοκλάστες
εζήλωσαν την Δόξαν του Αλεξάνδρου του Τ.;
Καταλάβατε γιατί εμείς οι Έλληνες,
τα τελευταία 2.000 χρόνια,
 έχουμε τους... καλύτερους Πολιτικούς;
Περνάνε ΠΑΛΑΜΑΡΙ σε... ψιλόΒελόνι!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως,
 το δυστύχημα το μεγάλο και το μέγα είναι 
ότι γίναμε, πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης, είπε ο Προφύτης 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου