ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Earthen utensils from the Indus Valley until Ancient Greece and... today!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

The Ancient World is full of inscriptions with the Eikonogrammato & Palaiogrammiko System!

and HERE, at earthen vases and jars, is beating heart Protogeneias of Hellenism
(Caution! Do not misunderstand the meaning of the Hellenism)

 Earthen vases and Jars with Alphabetical… artistic elements!


Download - Peruse - Spread this:


" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Pictographic & Old Linear Alphabet of the Ancient World", unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
   The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.
   These vessels from classical era or from prehistoric times, not bearing... symbols potters nor are decorated with artistic elements (geometric patterns), as taught by "experts" but… are speaking!
   In the beginning was the word! The reasonable person have voice, therefore, not writes... illustrators! 
  We, here, will teach Pictographic & Old Linear, Eikonogrammati (alphabetical!) and Palaiogrammiki Scripture.

- We will must restore the Hellenism, said the Prophytis -
 [Prophytis = Underminer]


                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου