ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

"Speak Greek In March" - Campaign Celebrates, Australia -

'Speak Greek In March' Campaign Celebrates Second Year | Greek Reporter Australia | Greek News From AustraliaΕσείς ομιλείτε Ελληνικά;
Εσείς ομιλείτε Ελληνικά;
Εσείς ομιλείτε Ελληνικά;
Do you speak Greek ?
All Humanity speak Greek!Όλη η Ανθρωπότητα ομιλεί Ελληνικά!
Όλη η Ανθρωπότητα ομιλεί Ελληνικά!
Όλη η Ανθρωπότητα ομιλεί Ελληνικά!
All Humanity speak Greek!
- είπεν ο ΙΣΤΩΡ -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου