ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

Τετράδιο ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ γιά Σχολεία, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα!

"ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"

σελίδα από το "Τετράδιο Εξόδων - Εσόδων & Ισολογισμού"

ΠΑΡΕ το αυτόματο "ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" γιά Σχολεία, Υπηρεσίες κλπ.

ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ! (όχι άνοιγμα)
Το ΑΠΛΟ (προτιμήστε αυτό!)

Το SUP. (συνιστάται)


ΚΑΙ


  ▪ Άλλαξε τον Τίτλο του Σχολείου ή Υπηρεσίας - Δήμο - τηλ. & το Οικ. Έτος, στο εξώφυλλο
Η Αρίθμηση γίνεται ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ! [αλλά χωρίς κενή Ημερ/νία]
▪ Η Επωνυμία ενός ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  εγγράφεται ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ από τον ΚΩΔ. του που θα λάβεις από σελ. ΚΩΔΙΚΟΙ  
▪ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
      Τα Έσοδα και το τρέχον ποσόν του Βιβλιαρίου Καταθέσεων
▪ Άλλαξε το Δ/ΝΤΗΣ ή Δ/ΝΤΡΙΑ ή Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ κλπ, σε κάθε κατάσταση εξόδων
▪ Άλλαξε το ZOOM %, για καλύτερη ευκρίνεια, σε κάθε κατάσταση εξόδων
▪ Έλεγξε το ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΠΟΣΟΝ που δικαιολογημένα κατέχεις, εφ' όσον έχεις ενημερωμένες τις τρέχουσες καταστάσεις ΕΞΟΔΩΝ και στην σελ. του ισολογισμού, τα ΕΣΟΔΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ και το υπόλοιπο του Βιβλ. Καταθέσεων.                      Γιά να κάνουμε την Ζωή μας, και στο Σχολείο, πιό εύκολη!
Κ. Ι. Μπουζάνης - ΠΕ 03 -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου