ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

The Praying Mantis

The carnivore Praying Mantis, with the perfect variant, waiting for unsuspecting victims!


- Foto from Poulithra, Leonidion Arcadia - Greece -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου