ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

A Spider - Lobster on its fabric

A unique kind!
Observe the... sewing of its torn tissue and its... victims!

Foto from Poulithra, Leonidion Arcadia - Greece -


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου