επιλογή γλώσσας

➤ CHOOSE your Language ↓↓ Sprache WÄHLEN ↓↓ ВЫБЕРИТЕ свой язык ↓↓ ОБЕРІТЬ свою мову ↓↓CHOISISSEZ votre langue ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ELIGE tu idioma ↓↓ 选择你的语言 ↓↓ 選擇你的語言 ↓↓ Scegli la tua LINGUA ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ اختر لغتك ↓↓ Dilinizi seçiniz ↓↓ अपनी भाषा चुनें ↓↓ زبان خود را انتخاب کنید ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ZGJIDHni gjuhën tuaj ↓↓ ИЗБЕРЕТЕ вашия език ↓↓ 言語を選んでください ↓↓ בחר את השפה שלך ↓↓..

LANGUAGE SELECTION ↓↓ SPRACHAUSWAHL ↓↓ CHOIX DE LA LANGUE ↓↓ SCELTA LINGUA ↓↓ ВЫБОР ЯЗЫКА

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

Η Επιγραφή των Μυκηνών - Mycenae's inscription -

του Μ π ο υ ζ ά ν η Κ. - by B o u z a n i s Κ. -
Η Επιγραφή των Μυκηνών   -  Mycenae's inscription  -
                                                                                             Οι λίθοι κραυγάζουν! - The stones cry out! -
 


Ιδού η «αόρατη» και… τρίγλωσση επιγραφή της Πύλης των Λεόντων, των κυκλώπειων τσιμεντοκατασκευών*, του Οχυρού της Πόλεως των Μυκηνών, όπως αυτή φαινόταν πριν από το 1970 και έχει αποθανατισθεί – περισσότερο ή λιγότερο, επιτυχώς – σε φωτογραφίες που κοσμούν προσωπικές συλλογές, αναμνηστικά δελτάρια και σχετικά βιβλία.
Κομίζω… γλαύκα εις Αθήνας! Διαπιστώστε την ύπαρξη της άγνωστης αυτής επιγραφής παρατηρώντας προσεκτικά το υπέρθυρο της Πύλης των Λεόντων από π.χ. την σελ. 311 του Α΄ τόμου της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε. και, εάν είστε ολίγον μύωπες και δεν σας συμβαίνει συχνά να οφθαλμαπατάσθε, αφού απορρίψετε την περίπτωση μιας καλοστημένης απάτης, σχεδιάστε την και μέσω int., και χωρίς πνευματικά δικαιώματα, δημοσιεύσατέ την προς… αποκρυπτογράφησιν!
Τι μπορεί να λέει μια επιγραφή που ανακατεύει την… Γραμμική Α και Β, τα… Ιδεογράμματα (όπως στον Δίσκο της Φαιστού) και τα… Αιγυπτιακά (!), κανείς σοβαρός επιστήμων, και να την «έβλεπε»,  δεν θα το είχε διανοηθεί να καταπιαστεί!
.............................................................
* από σκυροκονιάματα, εκ χαλίκων πήγματα είναι οι γιγάντιοι δομικοί λίθοι πανάρχαιων οχυρών, μνημείων, θησαυρών - πυραμίδων, κλπ. ανά την υφήλιον.

The Inscription of Mycenae

         See the "invisible" and ... trilingual inscription on the lintel of the Lions Gate, of Cyclopean structures with concret*, on Acropoli of ancient Mycenae as it looked before 1970 and has been imprinted - more or less success-fully - on photos that adorn private collections, memorabilia, cards and related books.
        Convey... wisdoms in Athens! Get authenticate the existence of this unknown inscription carefully observing the lintel on Gate Lions from e.g. 311 page, Α΄ volume of the History of Greek Nation, Athens Publishing S.A. and if you are slightly nearsighted and you do not often have hallucinations, after discarding any fraud, you draw it and through the int., without copyrights, you can to offer it for decryption!
      What says a inscription that stirs the ... Linear A and B, ... Ideograms (as in the Phaistos Disk) and the Egyptian ... (!) nobody serious scientist, and to "had see", she would not have imagined to deal!
...........................................................
     * of concrete are constructed the gigantic building materials of ancient forts, monuments, treasures - Pyramids, etc. of ancient world!

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
 The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World 

 Η σελίδα 311 του Α΄ τόμου της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.
     - 311 page, Α΄ volume of the History of Greek Nation, Athens Publishing S.A. -


▲ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ▲

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου