ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Τάφος; Ποιός Τάφος; Το (υπαίθριο) Ωδείον της Αμφιπόλεως!

  Ας... προφητεύσουμε, ολίγον!

  Ο διάσημος, πλέον, Τύμβος της Αμφιπόλεως, έχει κυκλικό περίβολο με περίμετρο 497 μέτρων και έκταση περίπου 20 στρεμμάτων!! Όσο, περίπου, και το Κολοσσαίον της Ρώμης ή όσο δύο γήπεδα ποδοσφαίρου! Σκεφτείτε τα και... στεγασμένα και στην κορυφή του θόλου της στέγης τον γιγάντιο Λέοντα της Αμφιπόλεως με την βάση του, ως επέκταση του κεντρικού δοκού στηρίξεως της οροφής! Η πρώτη σκέψη μας είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τεράστιο Θησαυρό ή καλλίτερα σε ένα στεγασμένο κτίσμα πολλαπλών χρήσεων, με πολλές εισόδους!
  Η άλλη σκέψη μας, δύο... γήπεδα ποδοσφαίρου, με ύψους 3 μέτρων κυκλικό περίβολο μαρμάρινο, όχι στεγασμένα και στο κέντρο αυτού του... Θεάτρου η τεράστια βάση και ο γιγάντιος Λέοντας της Αμφιπόλεως!    
   Μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί, ένα μέρος αυτού του κτίσματος, για την Ταφή σημαίνοντος προσώπου ή σημαινόντων προσώπων! Μέλλει, σύντομα, να το διαπιστώσουμε!
Σχετικές δημοσιεύσεις:   Ο Τάφος της Αμφιπόλεως και... ο Νοστράδαμος!
                                       
                                       Ο Θησαυρός της Αμφιπόλεως!
                                       
   

Ας... μελετήσουμε τα σημεία, ολίγον!

Θέατρον = το (υπ)αίθριον ωΔείον! Έτσι γράφει το Γραμματικό - Δομικό λεξικό του Κοινού της Ελληνικής! 
   Εδώ, στην Αμφίπολη, ίσως, έχουμε ένα Ωδείον, δηλαδή ένα Θέατρο και οι ανασκαφείς, τώρα, βρίσκονται σε μία... θύρα, στην θύρα των Επισήμων! 

Ωδείον! Ιδού και το Σημείον, το δηλωτικό σημείο επί του κίονος:ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΑ

Το Παγκόσμιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής - αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΚόΣΜου


του Κ. Ι. Μ Π Ο Υ Ζ Α Ν Η - by B O U Z A N I S K. -
Το ΚοιΝό, ΠαΓΚόΣΜιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής - αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΚόΣΜου
[η ειΚοΝοΓΡάΜΜαΤη & ΠαΛαιοΓΡαΜΜιΚή ΓΡαΦή]

The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World
[the iCoNoGRaMMaΤi & PaLeoGRaMMiKi SCRiPTuRe]

ΑΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου