ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 3 Αυγούστου 2014

ΠΟΥΛΙΘΡΑ Τόποι και Εικόνες, Έκρηξη... Φωτός!

Έκρηξη Φωτός! Ανατολή, Πούληθρα, Λεωνίδιον Αρκαδίας,

Ελλάδα.


Αριστερά στον Ορίζοντα οι Σπέτσες και πίσω η Αργολίδα.


Ο Ήλιος ανατέλλει δεξιά από την Ύδρα και πάνω από την 

Σπετσοπούλα!


και πανοραμικά


η ίδια, την ημέρα