ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Ο Θησαυρός της Αμφιπόλεως!

Θησαυρός ή Ταφικό Μνημείο; 


Ταφικό μνημείο, όχι! Σίγουρα όχι!
   Έχουμε μπροστά μας τον "Θησαυρό της Αμφιπόλεως"! Έχουμε, δηλαδή, έναν χώρο αποθηκεύσεως και συντηρήσεως εφοδίων, τροφίμων και κομιδής! Αυτό ακριβώς υποδηλοί η πεποιημένη λέξη-χαρακτηρισμός του λόφου-τύμβου ως ΚαΣΤά και γι αυτό είναι... επιχωματωμένος!
   Θησαυρούς είναι γεμάτη η Ελλάδα! Ο διασημότερος, άριστα διατηρημένος, εντυπωσιακός γιά τα κυκλώπεια, τσιμεντένια δομικά του υλικά είναι ο "Θησαυρός του Ατρέως", στις Μυκήνες. Αυτοί που τον ανέσκαψαν ορθώς, τότε, τον ονόμασαν "Θησαυρόν", οι δε... πλαστογράφοι, στην συνέχεια, τον... επέβαλαν ως "Τάφον"! Βασιλικόν Τάφο και μάλιστα... χωρίς Ταφή!
   Ένας Θησαυρός, λογικά, μπορεί να έχει, ανάλογα με το μέγεθος, την μορφολογία του εδάφους ή την χρήση, περισσότερες από μία πύλες εισόδου-εξόδου. Στην περίπτωση του "Θησαυρού της Αμφιπόλεως", εφ όσον ευρεθεί ή πιστοποιηθεί ταφή, ίσως μία του πύλη να σφραγίστηκε, προκειμένου να φιλοξενήσει μίαν Ταφήν... κρυπτομένην ή να χρησιμοποιήθηκε ολόκληρος ο Θησαυρός, ανακαινισθείς καταλλήλως, ως ταφικό μνημείο... ανάγκης!

19 Αυγούστου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου