ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

I Love Crete! I Love Greece!

Sifis, the... Crocodile! on Facebook 

"Welcome to the island of love"With a Raki, the Sun and the Sea ...!
Welcome to come 
We expect everyone!
                Sifis, the... Crocodile!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου