ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

THE OLDEST ALPHABET [An early Hellenic Alphabet]

The oldest Alphabet. “The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”


7 years ago, when the publication of our still ongoing work began! Observe evolution and revisions!

December 2021

Autumn 2020!Spring 2020!


Spring 2019!


January 2014!

..http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html..

Περισσότερα από:
http://users.sch.gr/kim1954
ή (PDF) παίρνουν από:
https://onedrive.live.com/?id=E39B50D7D9EA3235%21117&cid=E39B50D7D9EA3235

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου