ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

THE OLDEST ALPHABET [An early Hellenic Alphabet]

The oldest Alphabet. “The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”


9 years ago, when the publication of our still ongoing work began! Observe evolution and revisions!

January 2023Autumn 2020!Spring 2020!


Spring 2019!


January 2014!

..http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html..

More than:

 ➤ The Common, Global System of Inscription-Reading of Ancient World

https://bouzanis.blogspot.com/p/the-common-global-system-of-i.html

(Each course refers to an e-mail address. There, step by step, lesson by lesson, the relevant system is established)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου