ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

Η... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στο ΝΑΤΟν!! Η Τρέλλλα με σαράντα τρία λάμδα…

’Δέστε τους όλους τους Μακεδονοκλάστες! 
   Οι απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου έδωσαν και παρέδωσαν την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ στους Σλάβους!
    Ώ αφελείς και ανιστόρητοι Μακεδονοκλάστες, δεν ακούσατε, ποτέ, ότι η παράδοση των ιερών και των οσίων, χωρίς να τα υπερασπιστείτε, προδοσία καλείται;
   Αλήθεια, τί την ήθελαν την Μακεδονία, οι Σλάβοι; 
[Για να τους κάψει τα χέρια, την ήθελαν! Κρατάτε το…
Και για να μην παρεξηγηθούμε, το "Δέστε" εκ του οράω, -ώ και το "Μακεδονοκλάστης" κατά το Βυζαντινόν "Εικονομάχος ή Εικονοκλάστης" όπου "κλάω = θραύω, αποκόπτω, τσακίζω, σπάζω κλπ".] Και ξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναΟράω, -ώ)
Και ξαναξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναξαναΟράω, -ώ)
Και την έδωσαν, λοιπόν, και την παρέδωσαν!
Και ’τοιμαστείτε!


Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!


Απολαύστε, λοιπόν, τους αυριανούς Nobelίστες!
Ο Παραλαβών και ο Παραδούς!
   Ο Παραλαβών, που δεν του φαίνεται για Σλάβος, είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, ο Παραδούς, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα!
   Ο Αλέξανδρος ο Τ΄ και οι Σύγχρονοι Επίγονοι του Μέγα και Μεγάλου ΚυΡίου της αΝαΤοΛής πουλήσανε την ΧώΡα Του αΚΣιού...
[Δυστυχώς, όλοι αυτοί που την έδωσαν την Μακεδονίαν δεν φωτογραφίζονται, ιστορικά! Κρίμα γι’ αυτούς, δεν τους έλαχεν ο... πολιτικός ρόλος. Την δόξαν ακεραίαν έχει ο Παραδούς!

Μην κλάψετε για τον Ελληνισμό.
Το μεγάλο και το μέγα είναι ότι γίναμε,
 πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης,
είπε ο Προφύτης.
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου