ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Ο Θρόνος του Μίνωα, τα Φαραωνικά Σήματα, ο Ασκληπιός, η σημαία του Κομμουνισμού και του Ισλάμ, ο αρχαίος Κόσμος και η Παλαιογραμμική Γραφή!

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης και Παλαιογραμμικής Γραφής


  Έχοντας σύμμαχό μας, το δοκιμασμένο πλέον, το "Κοινό Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου" συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... άλαλα!" του J.F. Champollion των Ιερογλυφικών, των M. Ventris και J. Chadwick της Ελληνικής ΠαλαιοΓραμμικής Γραφής και των GGrotefend και HRawlinson της Σφηνοειδούς Γραφής.

  Η Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή αποτελεί το πρώτο και μοναδικό Κοινό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου.

  
 ➤ Εδώ είναι που η επιγραφή γίνεται έμπνευση για ανεπανάληπτα διακοσμητικά τεχνήματα και σύμβολα! 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο Θρόνος του Μίνωος (Ανάκτορο της Κνωσσού, Κρήτη)

   ΜίΝως = ο ηΓεΜώΝ, ΜίΝωΣ = ο ΜέΓας άΝαΣΣ[ξ], ΜίΝως = ο ΠώΛης. (ενώ ΜίΝως του έΛους ή του εΛαίου = ο ΜεΝέΛαος!) 

 Ο «Αγκυλωτός Σταυρός» ο παγκόσμιος!

SS ~ ΣΣεός, ο Θεός Sήλιος για ανατολίτες και αρχαίους όπου της γης και για τους SS του Παγγερμανισμού η ΦαΣιΣΤιΚή ~ ΣΒάΣΤιΚα, σύμβολο παγκόσμιο-διαχρονικό αλλά και διακοσμητικό στοιχείο! Η ΣΒάΣΤιΚα ~ αΣΠίΣ ΔιΚαίου, η ΣΒάΣΤιΚα ~ υΠΣήΣΤου ειΚών, ιερό σύμβολο του Βουδισμού, του Ινδουϊσμού, του Ζαϊνισμού, των Ελλήνων, των Περσών και όλου του κόσμου σύμβολο! Το ΓαΜΜάΔιον ~ ΓαΝΜάΔιον ~ η ΚιΝούΣα αΚΤίς ~ ΔοΚός ενός αενάως κινούμενου τροχού, έΛΚουΣα και ενσωματώνουσα, κατά την μία φορά, και κατά την άλλη χαρίζουσα την εύνοια, την ευημερία, την ειρήνη, την αρμονία και την προστασία είτε απωθούσα και διαχέουσα το κακό!

Ο Δίας ~ Δεύς ~ ΔέΦς ~ το έΔαΦος που αναδύθηκε από την λάσπη που εκάλυπτε την υφήλιον Γη, κάποτε!

Ο ΔίαΣ ~ ο ΔοΜών ~ ο ΠοιηΤής ~ ο ΠαΤήρ θεών και ανθρώπων. Ο Δίας, ένας εκ των Τιτάνων. ΤιΤάν ~ ο ΤέΚΤων. Αυτός που… έκλεψε-απέσπασε την Ευρώπη από την έΦαΛον Γη ~ την ΦοιΝίΚη ~ την αΦΡιΚή. Ο Δεύς ο ΣιΤιΣΤής, ο ΣωΤήρ των άΣΤεων, ο ΔίαΣ ~ ο ΘεόΣ.  

Ο Ασκληπιός ο Θεός της Ιατρικής

  αΣΚΛηΠιός = ο ΠαιηόΝιοΣ, ΠαιηόΝιοΣ = ο ΣΣεΡάΠων ή ο ΣΣεΡαΠεύων. Ο ίΣΤωρ των ιάΣεων.

Τα Φαραωνικά Σύμβολα

   ΦαΡαώ = ο Παίς ή Φύς ηΛίου και ο… ίδιος ο Θεός ήΛιος!

Ο Ποσειδών ή Ποτειδάων ο θεός των υδάτων!

Ο ΠοΣειΔώΝ ~ ο ΠόΝΤοΣ, ΠοΤειΔάωΝ ~ ΠόΝΤου Θεός,  ο ΝηοΣΣόος, ο ναυαγωσώστης. ΠοΣειΔών ~ ο ΠοΤαΜός. ΠοΣειΔώΝ ~ ΠάΣης Γης ύΔωΡ. ΠοΣειΔών ~ ΣΣεός ΠηΓών Και ύΔωρ.

Η ΘέαιΝα ~ Αθηνά! Θεά της σοφίας, η Διόσκουρη.

Η ΘέαιΝα ~ αΘηΝά. ΘέαιΝα ~ η ΔιόσΚουΡη.

Η προστάτις του κλεινού άστεως των Αθηνών. αΘήΝαι ~ Γη των ΛόΦων.

Το «Μάτι του Θεού ήΛιου ~ Ρά!»

Το γραπτό σύμβολο του Θεού Ήλιου, του Θεού των άΜΜωΝ ~ του Διός άΜΜωΝος. Ο Θεός ήΛιος ~ ως Λίς (λέων) θα χαρίσει και ένα δεύτερο «Λάμδα» στην ΕικονοΓράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή και στην  εικαστική-πλαστική του απεικόνιση ως σφίγγα ένα ακόμη μυστήριο! ΣΦίΓΓα ~ ΣΦίΝΓα ~ το ΓήιΝον ΦώΣ εκ του ηλίου. ΣΦίΓΓα ~ ΣΦίΝΓα ~ ένας ΓΡίΦος για τους Έλληνες της Κλασσικής Εποχής.

Η Ημισέληνος και το Άστρο, το σύμβολο του Οθωμανισμού.

Από την απεικόνιση νομίσματος των Βυζαντίων, από το άΣυΛον* Βυζάντιον των Ελλήνων, πρίν την Ανατολικήν Ρώμη, την Νέα Σιών, την Κωνσταντινούπολη και την ΜηΤΡόΠοΛη ~ ιΣΤαΝΠούΛ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Από την Συρία, την άΝω Συρία και την Κύπρο, λένε άλλοι!

*άΣυΛος (επί πόλεων) ~ ο οΣΣυΡός [χ]. Άσυλος = ο αΣΦαΛής, ο απαραβίαστος.

Σφυροδρέπανο σύμβολο και του Κομμουνισμού

Εκτός από το Σφυρί και το Δρεπάνι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και άλλοι συνδυασμοί πχ. το Σφυρί με το Άροτρο ή το Σκαλιστήρι ή την Τσουγκράνα. Των εργατών και των γεωργών η λαϊκή επανάσταση.

Ο Λητώος Απόλλων και η Λητωίς Αρτεμις

Λένε οι Έλληνες –έΛΛην ~ ο Λαός της αΛός, από Δευκαλίωνος– οι μυθολόγοι Έλληνες: Η ΛηΤώ ~ ο ΘόΛος ο ουράνιος εξεγέννησε τον βώλον του ηλίου και την άλω της μήνης. αΠόΛΛων ~ ο ΒώΛος ή ο ΦαΝός του ηΛίου και άΡΤεΜις ~ της Γης το άΣΤΡον, η ΣεΛήΝη ~ της ΜήΝης η άΛως. Ο Λητώος και η Λητώα, οι Θεοί της ΣυΡίας, της έΣω ΣυΡίας, της Μεσοποταμίας και της άΠω ΣυΡίας. Ο ‘ήΛιος ~ ΒήΛιος ~ ΒαάΛ και η άΡΤεΜις ~ η ιΣΤάΡ, η Θεά άΡΤεΜις ~ αΣΤάΡΤη.  

Ο ύΠαΤος και ο άΝαΞ ~ άΝαΣΣ των εικαστικών.

Οι αιγύπτιοι επισημαίνουν τον ύΠαΤον θέτοντας στο χέρι του το σχετικό… κλειδί! Πολλοί άλλοι, από την μία έως την άλλη άκρη της γης, επισημαίνουν τον άνακτα θέτοντας ανά χείρας των βασιλέων, θεών είτε ανθρώπων, το… μυστηριώδες τσαντάκι.

…………………………………..
  Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου!


 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
< <  >  >
  Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά απλών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας


Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από  
"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το

Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
ΑΚ 307

 Publication in English
                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου