ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

A jar from Orchomenus of Boeotia with… Alphabetical Inscription! (Greece, 2nd millennium BC)

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

- Orchomenos of Boeotia (Greece), prehistoric city -


and HERE, at this Vessel, is beating heart Protogeneias of Hellenism

READ these:


Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
   The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.

   This vessel, from the prehistoric settlement of Orchomenos (Boeotia, Greece), teach the... specialists, bring... symbols potters or, according to others, an inscription in... Linear B stating its creator!
- We must prepare the ground, said the Prophytis -
 [Prophytis = Underminer]


                                       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου