ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ! -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού-

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.

"Το όνομά μου είναι Χώρα του Ακσιού!"*
- Φωνάζει η Μακεδονία! -

--------------------------------------------------
* Από το: "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής".


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού

"Εχάρισα στην Ανθρωπότητα τον Τρισυπόστατον!
Έναν Στρατηλάτη, έναν Εκπολιτιστή
και Έναν... Έλληνα Θεό!"
- Φωνάζει η Μακεδονία!
Υπογραμμίζει η Ιστορία!
Βοά η Θύρασσεν Ελληνική Αγωγή*! -

--------------------------------------------------
* Η Θρησκεία. 


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού
ΜαΚεΔοΝία = η εΣΧάΤωΝ Γη ή εΣΧαΤιώΝ Γη του Ελληνισμού

"Εάν θέλεις να μάθεις το τί είναι κάτι,
ρώτα το να σου ειπεί πώς το λένε!"
- Διδάσκει ο... Αντισθένης*! -
--------------------------------------------------
* "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις", απευθυνόμενος σε φίλους της Σοφίας, εδίδαξεν ο Αντισθένης.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού

"Μην κραυγάζεις και λησμόνα το! Προσπέρασέ το!
Ο Ελληνισμός είναι κάτι στο Μυαλό σου, όλο το Μυαλό σου! 
Ο Ελληνισμός είναι κάτι στην Καρδιά σου, η μισή Καρδιά σου! 
Ο Ελληνισμός είναι κάτι στον Λόγο σου, όλος σου ο Λόγος!


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού, η... Σάρισσα του Παγκόσμιου Ελληνισμού.
"Σε μιά... Ελληνίζουσα Ανθρωπότητα,
δεν έχει παρά να δηλώνεις, κι εσύ,
ΕΛΛΗΝΑΣ!"*
 αυτά είπε ο Προφύτης! -
( Προφύτης = ο Υπονομευτής)

----------------------------------------------------.
* ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
 "Για μία ημέρα, είμαστε όλοι Έλληνες!" [B. Obama]
http://bouzanis.blogspot.gr/2014/04/for-one-day-we-are-all-greeks.html
"For one day, we are all Greeks!" [B. Obama] 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου