ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, η Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου!

"Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις"
.. από Μπουζάνη Κ. (by K.Bouzanis) ..

Νεότερη Δημοσίεση > http://greekglossiccode.blogspot.gr/2016/05/445-360.html
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:
Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου