ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Ρε Αλέκο, τι κάνουν -ταυτόχρονα- πέντε (5) Αεριωθούμενα Αεροπλάνα στο Λακωνικό Ουρανό;

Δουλειά δεν είχε ο Διάβολος... μετρούσε τα αεριωθούμενα στον Λακωνικό Ουρανό! 
"Πέντε, ακριβώς πέντε! 
Τέσσερα από Β > Ν και ένα από Δ > Α (στο βάθος του ορίζοντα, από κέντρο πρός δεξιά)."


"Κι εδώ τρία, ταυτοχρόνως! (πάνε πρός Νότον)"

..........................................................................................
- Ρε Αλέκομ, τι κάνουν όλα αυτά τα Αερόπλανα;
- Απαυλακώνουν, ρέ! Απάντησε ο Αλέκος.
- Τι είπες; Αποβλακώνουν;
- Α παυ λα κώ νουν, ρε Μλάκα!

Έχεις δίκιο, Αλέκομ!
Του φτωχού και του μλάκα το μυαλό,
με ξένες έγνοιες ασχολείται…
- είπεν ο... Διάβολος! -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου