ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Άλλος γιά... Βρυξέλλας! – Περί… Συμφώνου Συμβιώσεως Λαού, Συνεξουσίας και Ηπειρώτικης Γκλείτσας -

Τρελάθηκεν ο δικός σας!
 Όχι και να πάει με αυτήν στις... Βρυξέλλες! Μεταφορικά ή αλληγορικά θα το είπε ο δικός σας! -ή όπως αλλιώς το λένε- 
   Να καβαλήσει, κανείς, το Καλάμι... τόσοι και τόσοι τό χουνε καβαλημένο. Να καβαλήσει όμως ολόκληρη Γκλείτσα... ηπειρώτικη και να κάνει βόλτες στας Ευρώπας, δεν φαίνεται... πρέπον!

    Αλλιώς το είπε ο δικός σας, σίγουρα! Μ’ αυτήν, από τώρα, θα δέρνει τας Βρυξέλλας, μάλλον! Τώρα που τις έχει "του χεριού του", θα τις καβαλάει στο στειλιάρι, όπου τις πετυχαίνει!


Στιγμιότυπα από τας ωΔάς των ΚούΡωΝ, Μέγαρο Μαξίμου, Χριστ/ννα 2015
- Παρατηρήστε τις γκλείτσες και τις χειρονομίες των κυριών -

Γιά την Ιστορία.
    Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωστηλάτα, εξ Άρτης ορμώμενος, αφού τους τά  ψαλλαν, χάρισε στον Πρωθυπουργό μιά γκλείτσα.
«Με αυτό θα πάω στας Βρυξέλλας», είπε, με ενθουσιασμό, ο Πρωθυπουργός!

Ρε, τρελάθηκεν ο δικός σας!
 Αρκετό ξύλο τους ρίξαμε τότε, με τας σκληράς, συγγνώμη για την έκφραση… διαπραγματεύσεις! 

Τα… Λάχανα και τα Χάχανα! Από τας Εαρινάς Διαπραγματεύσεις ’15

   Τώρα, ο δικός σας μας δουλεύει - δεν μας δουλεύει, Κύριος είδεν! Αλλά...
    Ρε, το Ταγάρι. Ξεχάσαμε το Ταγάρι! 
Το Ταγάρι να μην ξεχάσει, ειπέστε του, όταν ξαναπάει και τους ξαναδείρει, για να ξαναφέρει κανένα… ξαναπροαπαιτούμενο ή κανένα ΞαναΜνημόνι!
Τσιμουδιά, λοιπόν!
Η Γκλείτσα... ποιμαίνει Λαούς!
Και το ταγάρι... γεμάτο θά ρχεται το ταγάρι!
Και μείς 
γίναμε, πάλι, η χλεύη και ο περίγελως 
των Εθνών και των Λαών της Οικουμένης!
- είπε ο Προφύτης*! -  
........................................................................
*προφυτεύω = προετοιμάζω το έδαφος γιά μία καλλιέργεια. Υπονομεύω, μεταφορικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου