ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Bouzanis, Cripple Creek, Colorado U.S.A.


 Seeking relatives in the US 
Do you know something about them?
One of them is your ancestor?


Ideal Photo, Company D. P. Morgan, Manager - Cripple Creek, Colorado, U.S.

  The illustrated are Christos P. Bouzanis & John P. Bouzanis, Greek immigrants, about 1880 - 1890. They born in Kosmas Kynouria Arcadia and grew in Kosmas and Geraki Laconia. They lived and did family in Colorado, USA. Not returned to Greece. 
Growing up, we are looking...

 ▲ Home Page ▲                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου