.

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

France, s’agenouille pour jeter un oeil! Regardez les Ephialtes du troupeau européen des peoples!

European Union = The Ephialtes* of Europeans.

FR Why no exit?

The last hope of the Greeks!*Ephialtes = the path of betrayal, a scary dream.
*Εφιάλτης = η ατραπός (κάθε προδοσίας), δειμού το (εν)ύπνιον. 
*Ephialtes = the path of betrayal, a scary dream.
*Ephialtes = den Weg des Verrats, eine beängstigende Traum.
*Ephialtes = le chemin de la trahison, un rêve effrayant.
*Efialtes = el camino de la traición, un sueño aterrador.

*Efialte = la via del tradimento, un sogno spaventoso.


  
EUgo out
EUgotodevil!
We THANK Great Britain!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου