.

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Το ΠΡΩΤΟν ΒΡΑΒΕΙΟν από τους Κυρίους!

Μην κλαίουτε Ωρέ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΜΕΝΑ ΚουΚουΡίΚια!
     Για αλλουνούς έγραφε η… τιμή να βαφτίσουν και να υπογράψουν για την Βορειοτέραν της Χώρας Του αΚΣιού*! Τιμάτε τους κι εσείς! Υμείς δε, ανακουφισμένοι διότι αποφύγατε το ποτήριον τούτο… απολαύστε το! Έχει και για σας! Σας περιμένουν κι εσάς, στην συνέχεια, σπουδαιότεροι… αθλίων άθλοι!
……………………………………………
*ΜαΚεΔοΝία = η ΧώΡα Του αΚΣιού!   Αλλά…
               γιατί κάθε σοβαρή υπόθεση έχει τα δικά της αλλά, ρε Αλέκσαντρε πώς τα κατάφερες αυτά τα σπουδαία πράγματα;
    Το ίδιο ερώτημα, λένε, έκαναν και στον Εφιάλτη*, τότε. Τα πισινά μου το… ξέρουν και η Ιστορία, απολογούμενος, απάντησε εκείνος!
……………………………………
εΦιάΛΤης = η αΤΡαΠός του Καλλιδρομίου, που οδήγησε τους Αυτοκρατορικούς Πέρσες και, έναν αιώνα μετά, τους Κέλτες εις τας Αθήνας! Ιστορικά, Έλληνας ποτέ δεν έγινε προδότης! Οι προδότες στην Ελλάδα, απλά, δεν ήταν και δεν είναι Έλληνες!

– Παρασκευή, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
   Αποφράς ημέρα, σήμερα!
  Όσοι, αμαχητί, ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... την ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ! Αλλά και οι άλλοι, όσοι στις επάλξεις, οι... ανακουφισμένοι που, ενώ μπορούσαν, μόνο με... απόψεις έδωσαν την μάχη για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, την ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ και αυτοί!


Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!


Απολαύστε, λοιπόν, τους αυριανούς Nobelίστες!
Ο Παραλαβών και ο Παραδούς!
   Ο Παραλαβών, που δεν του φαίνεται για Σλάβος, είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, ο Παραδούς, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα!
   
   Του Αλεξάνδρου του Τ΄ προεξάρχοντος, οι Σύγχρονοι Αγοί των Ελλήνων, Επίγονοι του Μέγα και Μεγάλου ΚυΡίου της αΝαΤοΛής, πουλήσανε την ΧώΡα Του αΚΣιού...
   

Όλοι, οι 222 και οι 153+ και οι 300-
και η Γερμανία & η Ευρωπαϊκή Ένωση
το ΝΑΤΟν και οι εκείθεν του Ατλαντικού
- των... Κακών μας των Καιρών και των Ονείρων μας τα… είδουλα -
μας εύχονται "Χρόνια Πολλά και... Απονήρευτα"!!
Αλλά και ημείς, ωρέ Κουτορνίθια,
μέσα στα σκοτάδια μας,
 εθεωρήσαμε, ποτέ, τους Επικυρίαρχους;
Τόσα χρόνια τα μαναρεύουν, όλα αυτά τα... Φρούτα της Πολιτικής Σκηνής
και νομίζουμε ότι… εμείς τα ανακαλύπτουμε
και, γοητευμένοι, τα εκλέγουμε
για την Διοίκηση και την Διαχείριση
 των κοινών της Έρμης Πατρίδος μας!!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε,
 πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης,
είπε ο Προφύτης.
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Μικροί - Μεγάλοι στο ΝΑΤΟν!

  Μην κλαίουτε Ωρέ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΜΕΝΑ ΚουΚουΡίΚια!
     Για αλλουνούς έγραφε η… τιμή να βαφτίσουν και να υπογράψουν για την Βορειοτέραν της Χώρας Του αΚΣιού*! Τιμάτε τους κι εσείς! Υμείς δε, ανακουφισμένοι διότι αποφύγατε το ποτήριον τούτο… απολαύστε το! Έχει και για σας! Σας περιμένουν κι εσάς, στην συνέχεια, σπουδαιότεροι… αθλίων άθλοι!
……………………………………………
*ΜαΚεΔοΝία = η ΧώΡα Του αΚΣιού!


   Αλλά…
               γιατί κάθε σοβαρή υπόθεση έχει τα δικά της αλλά, ρε Αλέκσαντρε πώς τα κατάφερες αυτά τα σπουδαία πράγματα;
    Το ίδιο ερώτημα, λένε, έκαναν και στον Εφιάλτη*, τότε. Τα πισινά μου το… ξέρουν και η Ιστορία, απολογούμενος, απάντησε εκείνος!
……………………………………
* εΦιάΛΤης = η αΤΡαΠός του Καλλιδρομίου, που οδήγησε τους Αυτοκρατορικούς Πέρσες και, έναν αιώνα μετά, τους Κέλτες εις τας Αθήνας! Ιστορικά, Έλληνας ποτέ δεν έγινε προδότης! Οι προδότες στην Ελλάδα, απλά, δεν ήταν και δεν είναι Έλληνες!

– Παρασκευή, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
   Αποφράς ημέρα, σήμερα!
  Όσοι, αμαχητί, ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... την ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ! Αλλά και οι άλλοι, όσοι στις επάλξεις, οι... ανακουφισμένοι που, ενώ μπορούσαν, μόνο με... απόψεις έδωσαν την μάχη για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, την ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ και αυτοί!


Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!


Απολαύστε, λοιπόν, τους αυριανούς Nobelίστες!
Ο Παραλαβών και ο Παραδούς!
   Ο Παραλαβών, που δεν του φαίνεται για Σλάβος, είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, ο Παραδούς, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα!
   
   Του Αλεξάνδρου του Τ΄ προεξάρχοντος, οι Σύγχρονοι Αγοί των Ελλήνων, Επίγονοι του Μέγα και Μεγάλου ΚυΡίου της αΝαΤοΛής, πουλήσανε την ΧώΡα Του αΚΣιού...
   

Όλοι, οι 222 και οι 153+ και οι 300-
και η Γερμανία & η Ευρωπαϊκή Ένωση
το ΝΑΤΟν και οι εκείθεν του Ατλαντικού
- των... Κακών μας των Καιρών και των Ονείρων μας τα… είδουλα -
μας εύχονται "Χρόνια Πολλά και... Απονήρευτα"!!
Αλλά και ημείς, ωρέ Κουτορνίθια,
μέσα στα σκοτάδια μας,
 εθεωρήσαμε, ποτέ, τους Επικυρίαρχους;
Τόσα χρόνια τα μαναρεύουν, όλα αυτά τα... Φρούτα της Πολιτικής Σκηνής
και νομίζουμε ότι… εμείς τα ανακαλύπτουμε
και, γοητευμένοι, τα εκλέγουμε
για την Διοίκηση και την Διαχείριση
 των κοινών της Έρμης Πατρίδος μας!!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε,
 πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης,
είπε ο Προφύτης.
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Οι Έλληνες... διαγράφουν την Μακεδονίαν! (25 Ιανουαρίου 2019)

Μην κλάψετε για τον Ελληνισμό!
Η ισχύς του Ελληνισμού, διαχρονικά, είναι ο ίδιος ο Ελληνικός Λαός!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε, πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως των Εθνών και των Λαών της Οικουμένης.
ΚΑΙ
Μην ΔΙΠΛΩΣΕΤΕ τις ΣΗΜΑΙΕΣ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!
   Αποφράς ημέρα, σήμερα!
  Όσοι, αμαχητί, ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... την ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ! Αλλά και οι άλλοι, όσοι στις επάλξεις, οι... ανακουφισμένοι που, ενώ μπορούσαν, μόνο με... απόψεις έδωσαν την μάχη για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, την ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ και αυτοί!
– Παρασκευή, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 


’Δέστε τους όλους τους Μακεδονοκλάστες! 
   Οι Αγοί-απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος ο Τ΄ και Λοιποί, παρά την σθεναρή άρνηση και τις αντιδράσεις του Ελληνικού Λαού, έδωσαν και παρέδωσαν την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ στους Σλάβους!
    Ώ αφελείς και ανιστόρητοι Μακεδονοκλάστες, δεν ακούσατε, ποτέ, ότι η παράδοση των ιερών και των οσίων, χωρίς να τα υπερασπιστείτε, προδοσία καλείται;
   Αλήθεια, τί την θέλουν την Μακεδονία τα νεαρά έθνη, οι Σλάβοι, οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί; 
[Για να τους κάψει τα χέρια, την θέλουν! Κρατάτε το…
Και για να μην παρεξηγηθούμε, το "Δέστε" εκ του οράω, -ώ και το "Μακεδονοκλάστης" κατά το Βυζαντινόν "Εικονομάχος ή Εικονοκλάστης" όπου "κλάω = θραύω, αποκόπτω, τσακίζω, σπάζω κλπ".] 


ΠΡΟΣΟΧΗ, το σκίτσο δεν είναι… Γαλλικού τύπου!

Και ξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναΟράω, -ώ)
Και ξαναξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναξαναΟράω, -ώ)
Και την έδωσαν, λοιπόν, και την παρέδωσαν!
Και ’τοιμαστείτε!


Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!


Απολαύστε, λοιπόν, τους αυριανούς Nobelίστες!
Ο Παραλαβών και ο Παραδούς!
   Ο Παραλαβών, που δεν του φαίνεται για Σλάβος, είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, ο Παραδούς, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα!
   
   Του Αλεξάνδρου του Τ΄ προεξάρχοντος, οι Σύγχρονοι Αγοί των Ελλήνων, Επίγονοι του Μέγα και Μεγάλου ΚυΡίου της αΝαΤοΛής, πουλήσανε την ΧώΡα Του αΚΣιού...
   [Την… δόξαν του Εφιάλτη, ακεραίαν, δεν αξίζει μόνον ο Παραδούς. Δυστυχώς, τόσοι και τόσοι, από αυτούς που έδωσαν την Μακεδονίαν, αφ’ ότου συνετελέσθη η Παράδοσις, δεν επιθυμούν να φωτογραφιστούν απέναντί μας! Κρίμα γι’ αυτούς, δεν τους έλαχε ο... πολιτικός ρόλος. Θα έχουν για να λένε, όμως.
   Οι ιστορικοί, προσοχή, να μην τους αδικήσετε όλους αυτούς…


Μην κλάψετε για τον Ελληνισμό.
Η ισχύς του Ελληνισμού, διαχρονικά,
είναι ο ίδιος ο Ελληνικός Λαός!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε,
 πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης,
είπε ο Προφύτης.
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Οι Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις & το Κατοχικό Δάνειο!

ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ Ο... ΧΟΡΟΣ και τα λόγια ολίγα!                                                 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

 Αι Γερμανικαί Πολεμικαί Αποζημιώσεις και το Κατοχικόν Δάνειον!
  Σε εμάς τους Έλληνες, έκπαλαι και πάντα και για τα πάντα, οι Αλήθειες… περίττευαν!
 Αλήθεια, μπορεί να έχουν σχέση Αι Γερμανικαί Πολεμικαί Αποζημιώσεις και το Κατοχικόν Δάνειον με τις Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις και το Κατοχικό Δάνειο, σήμερα;  
   Για ποιές Αποζημιώσεις μιλάμε, σήμερα, και για ποιό Δάνειον; Μας προσβάλει όταν μας λοιδωρούν αλλά, εμείς, έχουμε κάνει εθνικό χόμπι να κοροϊδεύουμε οτον ίδιο τον εαυτό μας για να γαργαλιώμαστε και να μας περνάει η… λιγούρα!
   Αλήθεια, τους χορτάσαμε στο... ξύλο μέχρι να μας δεχτούν στην Ευρωπαϊκή Αγέλη και με χίλια... ψέμματα εξαπατήσαμε τους κουτόφραγκους για να μπούμε στον Παράδεισο της ζώνης του Ευρώ!


 Μήπως, λέμε, η Ελλάδα με τις δικαιούμενες  Πολεμικές Αποζημιώσεις  -κατά το Δίκαιον του Πολέμου- και το Αναγκαστικό, Κατοχικό Δάνειο που παραχώρησε στο Γερμανικό Κράτος, μαζί και με τα αποθέματα σε χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος, που έκαναν... φτερά, Σύμμαχος των νικητών του Β Παγκοσμίου Πολέμου, κατά το... Αγγλικόν Δίκαιον του Συμμαχείν, στην εκκαθάριση, εκάλυψε τις συμβατικές της υποχρεώσεις χρηματοδοτώντας τις πολεμικές επιχειρήσεις και τους κινδύνους της Συμμαχίας και τα ρέστα της, αυτά που εν τέλει εισέπραξε ήταν η καταστροφή, οι συμφορές, οι εκτελέσεις, ο θρήνος, η εξαθλίωση και το επιστέγασμα όλων αυτών ο ξενοκίνητος, ένθεν κακείθεν, εμφύλιος πόλεμος; Λέμε μήπως ...!
   Διεμαρτύροντο οι σύμμαχοι των Αθηναίων, στην αρχαιότητα, και κατηγόρησαν την Αθήνα ότι έκτιζε τον Παρθενώνα με χρήματα της συμμαχίας! Τούτ’ έστιν, λέει η λαΐκή σοφία, μην κάνεις σεμπριά με τους δυνατούς και, πρό πάντων, μην φυτέψεις μαζί τους κρεμμύδια. Θα σου τα τρίψουν στην μούρη!
   Σήμερα, η καθημαγμένη και ρακένδυτη Ελλάδα, εις βάρος ενός εξαθλιωμένου λαού, δανείζεται αρκετά δίς ευρώ, ετησίως, για να χρηματοδοτεί τα στρατηγικά συμφέροντα και, ενίοτε, τον τυχοδιωκτισμό, ισχυρών κρατών, διεθνών οργανισμών και ποικιλώνυμων παρακρατικών  οργανώσεων.
   Μήπως, λέμε, κοντά στα άλλα, τα προηγούμενα, ζητιανεύοντας, τάχα, την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, πρίν από την υπογραφή Της  Συνθήκης Προσχώρησης Της Ελλάδας στην ΕΟΚ  (1979),  ο άΡΧων Των Σερρών – κάπου εκεί τον... περίμεναν τον Βαλκάνιο Villaχο! Εάν μπορούσε ας έκανε αλλιώς... –  περνώντας από την Βόννη, υποβάλλοντας τα σέβη του, απεμπόλησε αποποιούμενος τα δικαιώματα του Ελληνικού Λαού και  "εξόφλησε"  τα πάντα, αντί του συμβολικού ποσού, για να δέσει η συμφωνία, των 100.000 μάρκων; Όταν λέμε τα... πάντα εννοούμε τα υπόλοιπα, μετά αυτά της "Συνθήκης του Λονδίνου" του 1953! Λέμε, μήπως!
    Εκεί στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μας περίμεναν τα οικονομικά συμφέροντά των για να πουλήσουν οίνον στην πατρίδα του Διονύσου, φιλοσοφία και επιστήμη στην πατρίδα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και θάλασσα και καράβια και γάλα και τυριά και ηλιακά και... πετρέλαια στην Ελλάδα! Γνωστοί αυτοί που, μέχρι τώρα έχουν πουλήσει πάγο στους Εσκιμώους, χυμό μπανάνας, ανανά και σαπούνια στους Αφρικανούς, τσάι στους Ινδούς και τους Ινδονησίους, τσατσάρες στους φαλακρούς, στους Νεοέλληνες μετοχές, σπίτια, αυτοκίνητα, εξοχάς και... υδατάνθρακας και στα δισάρφανα... μανάδες και μπαμπάδες!       
     Μήπως, λέμε, κοντά σε όλα τα προηγούμενα, το τελευταίο μήπως και το τραγικότερο, μήπως, γνωρίζοντας πάντα τα σχετικά με τις Πολεμικές Αποζημιώσεις και το Κατοχικό Δάνειο, οι ένθερμοι διεκδικητές-αγωνιστές των συμφερόντων των Ελλήνων, οι ποικιλώνυμοι Ηγεμόνες των Ελλήνων, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια και την αγαθή προαίρεση ενός ιστορικού λαού,  μας εμπαίζουν... δοξαζόμενοι, Λέμε, μήπως! 
         

Αθωώσαμε τους Γερμανούς του 20ού αιώνα, αποκηρύσσοντας τον... Ανώνυμο Φασισμό,
και στον Γερμανικό Φασισμό, η ανθρωπότητα και οι Έλληνες… εχαρίσαμε το Πανάρχαιο,
το Πανανθρώπινο, το Σύμβολον των Λωίων, των Αρίστων και του Ζωοδότη Ηλίου
καθώς και το Σημείον του Ελληνικού Όρκου!
Αυτά είπε ο Ίστωρ, εν καιρώ θλίπσεως

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δείτε τους χάρτες με της θηριωδίες των Ναζί (1170 χωριά) που κατέθεσε ο Θεοδωρόπουλος στην Επιτροπή των Γερμανικών Αποζημιώσεων... 
               http://www.logiosermis.net/2015/04/1170.html#.WBwRp9KLQnTΚυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Osteal Tags, Signboards, accompanying products, 5.000 years old, with... Alphabetical Inscription! (Abydos, Ancient Egypt)

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -


The Ancient World is full of inscriptions with the Eikonogrammato & Palaiogrammiko system!
And here, in these osteal tags of standardized products, beats the heart of the unique and unprecedented Hellenism!
(Caution! Do not misunderstand the meaning of the Hellenism)

For reading was used Elements-Letters from:
 “The Common Eikonogrammaton and PalaeogrammikonAlphabet of Ancient World”


Download it – Study it – Spread it


" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.

About these Osteal Tags from ancient Egypt, of prehistoric-years old constructs, the... specialists teach, that bring... unintelligible ideograms!
Observe at the first plate the introducing of... the Cuneiform Writing style!

 In the beginning was the word! The reasonable person have voice, therefore, not writes... illustrators!

 We, here, will teach Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture.

– Knower of the poetics of ancient letters
is he talking!
Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                   

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Two similar inscriptions in pots from Ancient Greece and from Indus River Valley!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

 The Common of Writing-Reading System of Ancient Speech is... scream!
- The Ancient World is full of inscriptions with the Pictographic & Ancient Linear System! -


And here, at this fragment and at this pot, thousands of years and miles away, is beating heart Protogeneias of Hellenism.
(Caution! Do not misunderstand the meaning of the Hellenism)

For reading was used Elements-Letters from:
 “The Common Eikonogrammaton and PalaeogrammikonAlphabet of Ancient World”


Download it – Study it – Spread it


" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.
   These vessels from classical era or from prehistoric times, not bearing... symbols potters nor are decorated with artistic elements, as taught by "experts" but… are speaking!
 In the beginning was the word! The reasonable person have voice, therefore, not writes... illustrators!
 We, here, will teach Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture.

– Knower of the poetics of ancient letters
is he talking!
Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]