.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG HeLLeNiC SySTeM oF aNCieNT SPeeCH

by Bouzanis K.


ELEMENTS of
The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG HeLLeNiC SySTeM oF aNCieNT SPeeCH

A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous

Make Download, in PDF from ►   
......................................................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου